Historie Estonska

Dějiny Estonska v datech:
cca 8000 př. n. l. – první stopy po osídlení nynějšího území Estonska
cca 3000 př. n. l. – na dnešním území estonska se usazují urgofinské kmeny
100 – zmínka o Aestii v díle římského historika Tacita
8. století – počátek osídlení vikingskými kmeny
9. až 12. století – území patří k Finskému knížectví
1030 – první písemná zmínka o dnešním Tartu
cca 1050 – pravděpodobně založen Tallinn
1154 – zmínka o Tallinnu v atlase arabského učence al-Idrisiho
1208 – začíná expanze řádu Německých rytířů na území dnešního Estonska, což přináší na toto území silný německý vliv přetrvávající mnoho staletí
1219 – dánský král Waldemar II. Vítězný dobývá severní část dnešního Estonska včetně Tallinnu
1228 – území Estonska bylo včleněno do země Marianiny (Terra Mariana, Marienland, Maarjamaa) jenž je rozdělena na šest celků, které jsou spravovány různými správci nejvíce řádem mečových bratří (Livoňský řád)
1238 – estonské knížectví dostává do správy dánský král Waldemar
1248 – Tallinn se stává členem německé Hanzy.
1346 – Dánsko prodává Estonské knížectví Livoňskému řádu, který jej pevně včleňuje do Země Marianiny
1523 až 1526 – reformace v Estonsku
1583 – rozpad Livoňské konfederace, sever Estonska připadl Švédsku, jih Estonska Polsku
1629 – Švédsku patří i jižní část Estonska (odstoupeno Polskem tzv. Altmarským mírem)
1721 – konec Severní války, porážka Švédska, území Estonska připadá Rusku, přesto nedochází výrazně k omezování německé šlechty a měšťanstva
1918 – 24. února byla vyhlášena nezávislost Estonska na Rusku
1918 – 1920 – Estonsko-bolševická válka o nezávislost Estonska, vítězství Estonska
1929 – 2. února podepsána Tartská smlouva mezi Estonskem a Ruskem, potvrzení hranic a suverenity Estonska
1940 – Estonsko obsazeno Sovětským svazem, 21. července vyhlášena Estonská SSR.
1941- Estonsko je obsazeno Německem, většina obyvatel to vnímá jako osvobození
1994 – znovu obsazeno Sovětským svazem a jeho součástí zůstalo jako Estonská SSR až do roku 1991
1991 – 20. srpna obnovení nezávislosti
2004 – 29. března se Estonsko stává členem NATO, 1. května se Estonsko stává součástí Evropské unie